Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Pedagogische Opvang

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Pedagogische Opvang. Een studie naar pedagogische aspecten van buitenschoolse opvang

Auteur(s)

C. Klaassen

Aanvrager

CBOO Centrum Bevordering Openbaar Onderwijs

Instelling en jaar

Radboud Universiteit Nijmegen, Pedagogiek en Onderwijskunde, 2008

ISBN

90-5750-103-6

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 15,--
Bestelwijze Tel. 024 3612528


Centrale vraag

Hoe geschiedt de opvang in een pedagogische gemeenschap? Welke pedagogische modellen voor de kwaliteitsbevordering en -evaluatie van de buitenschoolse opvang zijn in de daarvoor relevante praktijkervaringen en in de literatuur aanwezig?

Belangrijkste conclusies
Onomstreden in de discussie over de pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang is de kwaliteitseis dat deze opvang een hoog thuisgehalte moet hebben en moet lijken op de gezinssituatie. Een discussiepunt vormt de vraag in hoeverre de buitenschoolse opvang georiŽnteerd moet zijn op de taak van de school en het schoolse leren. Veel consensus lijkt te bestaan over de cruciale rol die de leid(st)er of beroepskracht vervult. Pedagogische kwaliteit staat of valt met het vermogen tot pedagogische sensibiliteit en het vermogen tot pedagogisch adequaat (re-)ageren. Belangrijk blijken het pedagogisch kijken, het pedagogisch interacteren en het pedagogisch werken met de daarbij relevante pedagogische afwegingen.

Gebruik van de brochure
In dit onderzoek hebben wij een instrument geconstrueerd in de vorm van een checklist om nader greep te krijgen op de pedagogische aspecten van de buitenschoolse opvang. In deze checklist die de volgens deze studie belangrijkste aandachtspunten van specifiek pedagogische aard bevat, worden de volgende rubrieken geoperationaliseerd:
pedagogisch beleid
pedagogische voorwaarden
pedagogische infrastructuur
pedagogische gemeenschap
pedagogisch interacteren
pedagogisch kijken
pedagogisch werken
pedagogische afwegingen
pedagogisch ouder-schoolcontact
pedagogische afstemming onderwijsopvang
persoonlijke competentie ontwikkeling
sociale competentie ontwikkeling
burgerschapsvorming