Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Begeleiden van waardegericht Onderwijs. Uitdagingen en problemen in onder andere multiculturele settings

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Begeleiden van waardegericht Onderwijs. Uitdagingen en problemen in onder andere multiculturele settings

Auteur(s)

C. Klaassen

Aanvrager

NKSR Nijmegen

Instelling en jaar

Pedagogiek en Onderwijskunde, Radboud Universiteit, 2009

ISBN

978-90-7996-002-6

Onderwijssector

Primair en voortgezet onderwijs


Samenvatting
Waardegericht onderwijs is onderwijs dat zich bewust en bedoeld ten doel stelt om het bewustzijn van waarden en normen te stimuleren alsmede de reflectie op en het waarderen van waarden en normen. Waardegericht onderwijs geeft vanwege de inhoudelijke en methodische opzet van het leren, leerlingen aanleiding om waarden en normen te leren kennen, deze te bespreken en te evalueren en er consequenties uit te leren trekken voor het eigen handelen. Leerlingen begeleiden bij waardegericht onderwijs vraagt systematische aandacht van de leerkracht voor de verschillende stappen in het proces van waardestimulering bij leerlingen. In dit rapport wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop het waardegericht begeleiden van leerlingen in de klas en op school kan plaatsvinden. Speciale aandacht wordt besteed aan waardegericht onderwijs in multiculturele settings en aan de eisen die dat stelt aan het begeleiden door leerkrachten. Op basis van onderzoek en literatuur over interculturele communicatie en het lesgeven in een multiculturele klas worden in dit rapport suggesties en aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn voor het waardegericht begeleiden van allochtone of moslimleerlingen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)