Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Het einde van pesten op school in zicht?

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen

Auteur(s)

E. Roede & C. Felix

Aanvrager

NKO

Instelling en jaar

SCO Kohnstamm Instituut, 2009

ISBN

978-90-6813-884-9

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Omgaan met pesten is op veel basisscholen nog steeds een probleem. De vraag is of er nieuwe accenten of initiatieven nodig zijn wat betreft de aanpak van pesten door scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel basisscholen een methode of een programma voor het omgaan met pesten gebruiken. Opvallend is het grote aantal methoden en programma’s dat genoemd wordt. Knelpunten liggen vooral in de feitelijke aanpak: leerkrachten houden zich soms niet aan afspraken of hebben soms onvoldoende vaardigheden. Een goede communicatie tussen leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en leerlingen, en tussen leerkrachten en ouders werkt effectief bij de aanpak van pesten. De bevindingen wijzen niet op de wenselijkheid van nieuwe methoden of programma’s.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)