Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Verscheidenheid en uniformiteit. Niet consequent handelen van leerkrachten

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Verscheidenheid en uniformiteit. Niet consequent handelen van leerkrachten

Auteur(s)

M. Derriks en E. Roede

Aanvrager

Basisschool De Ploeg

Instelling en jaar

Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam.

ISBN

978-90-6813-881-8

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Leerkrachten handelen vaak ‘niet consequent’. ‘Niet consequent’ in de zin dat een leerkracht verschillend handelt naar verschillende leerlingen, van dag tot dag anders omgaat met leerlingen of in de zin dat verschillende leerkrachten verschillend handelen. In dit onderzoek brengen we in beeld wat de ervaringen van leerlingen zijn met het ‘niet consequent’ handelen van hun leerkrachten aan de hand van drie thema’s: lesgeven, toezien op regels en stimuleren van zelfstandigheid. Ook de leerkrachten komen aan het woord over hun handelwijze en argumenten daarvoor. Uit de gesprekken met de leerlingen en de leerkrachten komt duidelijk naar voren dat leerkrachten van elkaar verschillen en verschil maken tussen leerlingen – en dat leerlingen daar in het algemeen geen moeite mee hebben. Cruciaal voor de acceptatie van het ‘niet consequent’ handelen van hun leerkrachten is wel dat leerlingen begrijpen waarom de leerkracht doet zoals hij of zij doet. Dat begrip wordt voor een deel bepaald door toelichting en uitleg van de leerkracht op zijn of haar handelen. Dat leerlingen in het algemeen geen moeite hebben met verschillen tussen leerkrachten, betekent niet dat er helemaal geen consistentie hoeft te zijn in hoe de leerkrachten zich op een school opstellen. Vooral wat betreft het lesgeven blijkt dat een uniforme opzet van het onderwijs leidt tot helderheid en structuur voor de leerlingen. Dat lijken de leerlingen prettig te vinden. Voor het terrein van het handhaven van regels zouden de leerlingen graag ook meer een dergelijke consistentie zien in wat leerkrachten doen. Aan de omvang van verschillen tussen leerkrachten lijken dus ook grenzen te zijn.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)