Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Grenzen aan de pedagogische taak van de docent.

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent. Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie

Auteur(s)

W. Veugelers & J. Schuitema

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Department of Child Development and Education, Universteit van Amsterdam, 2010

ISBN

978-94-6142-002-2

Onderwijssector

Primair en Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Wat is precies de taak van een docent? Beperkt deze zich tot het doceren van een vak of heeft de docent een ruimere pedagogische opdracht en wordt een docent geacht aandacht te besteden aan de opvoeding van de leerlingen? Deze vraag roept veel discussie op in scholen. Docenten vinden vaak dat maatschappelijke problemen te gemakkelijk ‘op het bordje van de school’ terecht komen. Docenten en schoolteams vragen zich af wat dan precies de pedagogische taak van de docent is, wat de grenzen aan deze taak zijn en welke rolverdeling tussen school, ouders, jeugdzorg en politie adequaat is. Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op hoe docenten denken over de grenzen van hun pedagogische taak, de rolverdeling binnen school en de taakverdeling tussen diverse opvoeders en instanties. Wij hopen dat dit onderzoek een bijdrage levert aan de discussie over de pedagogische taak van de school – in scholen zelf en in de samenleving.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)