Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten?

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten?

Auteur(s)

M. Derriks & M. Vergeer

Aanvrager

ROC Mondriaan, Den Haag

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2010

ISBN

978-90-6813-911-2

Onderwijssector

Middelbaar Beroeps Onderwijs


Samenvatting
In dit onderzoek staat de vraag centraal of er mogelijkheden zijn om allochtone studenten met meer succes in het Mbo te laten doorstromen. Een extra vraag daarbij is wat niet-uitvallers onderscheid van uitvallers. Uit dit onderzoek blijkt dat een belangrijk onderscheid tussen blijvers en uitvallers gelegen is in het maken van een goede studiekeuze. Dit is niet nieuw, ook uit ander onderzoek blijkt dat een verkeerde opleidingskeuze een belangrijke factor is bij uitval. Daarnaast speelt ook het beschikken over schoolse vaardigheden een rol in succes. Ook ervaren succesvolle studenten veel steun uit hun omgeving en vinden zij hun eigen doorzettingsvermogen een belangrijke factor in hun succes. In dit onderzoek worden geen verschillen gevonden tussen allochtone en autochtone studenten in de redenen van uitval. Ook dit komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek. Allochtone studenten blijken zelfs iets tevredener over de begeleiding en hun participatie in het onderwijs dan autochtone studenten. Deze bevinding pleit ervoor om als het gaat om het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in eerste instantie algemene maartregelen te treffen waar zowel autochtone als allochtone studenten baat bij hebben. Het onderzoek wordt afgesloten met enkele aanbevelingen om de doorstroom van (allochtone) studenten te bevorderen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)