Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Van havo naar hbo. Ervaringen met het programma Havisten Competent

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Van havo naar hbo. Ervaringen met het programma Havisten Competent

Auteur(s)

M. Derriks & M. Vergeer

Aanvrager

Cambreur College, Dongen

Instelling en jaar

Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut, 2010

ISBN

9789068139129

Onderwijssector

Voortgezet Onderwijs


Samenvatting
Dit onderzoek laat zien dat studenten die in de havo-opleiding het programma ‘Havisten Competent’ hebben doorlopen, daar op enkele punten aantoonbaar voordeel van hebben in hun hbo-propedeuse, vergeleken met studenten die het programma niet hebben gevolgd. Op grond van wat zij zelf rapporteren, blijkt dat haco studenten in de propedeuse competenter zijn als het gaat om ‘het refl ecteren op de eigen inbreng bij groepsopdrachten’. Ook heeft het volgen van het haco-programma voor sommige studenten bijgedragen aan een bewustere en gerichtere studiekeuze en waren andere studenten beter voorbereid op de manier van leren in het hbo. Hbo-functionarissen zien dat de planningsvaardigheden van de eerstejaars haco studenten beter zijn dan die van niet-haco studenten. Ook hebben niet-haco studenten volgens hen meer studieproblemen dan de studenten met een haco-vooropleiding. Bij veel andere competentiegebieden waarop het aansluitingsprogramma is gericht, zijn echter geen verschillen gevonden. De conclusie van dit onderzoek is dan ook dat haco studenten in vergelijking met studenten die dit programma niet hebben gevolgd slechts op een zeer beperkt aantal aspecten in de hbo-propedeuse aantoonbaar voordeel hebben van het door hen gevolgde aansluitingsprogramma in de vooropleiding. Het programma wordt door de havo-scholen waar het wordt uitgevoerd als zeer waardevol gezien. Mogelijkheden ter verbetering liggen op het vlak van het ontwikkelen van richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk in havo-scholen en het vergroten van de bekendheid van het programma in het hbo.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)