Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Aan het werk in de Liemers

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Aan het werk in de Liemers

Auteur(s)

B. Roman & M. van Vijfeijken

Aanvrager

Symbion, school voor praktijkonderwijs

Instelling en jaar

IVA Beleidsonderzoek en advies, 2011

ISBN

978-94-6167-084-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Het netwerk ‘Aan het werk in de Liemers, is gestart in november 2010 en bestaat uit diverse instanties die werkzaam zijn binnen het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het netwerk richt zich op (oud-)leerlingen van het VSO en praktijkonderwijs. Doelstelling van het netwerk is om duurzame arbeidsparticipatie te bewerkstelligen, teneinde maatschappelijke uitsluiting van deze jongeren te voorkomen. Het netwerk wordt door alle betrokkenen ervaren als noodzakelijk voor de toekomst van de WIO-jongeren. Immers, juist deze jongeren zijn vanwege omstandigheden en persoonlijke kenmerken niet in staat op eigen kracht een baan te krijgen en te behouden, zeker niet in tijden van recessie. In dit onderzoeksrapport geven wij onze bevindingen weer over de vorming van het netwerk ‘Aan het werk in de Liemers’. Ook worden er leerpunten geformuleerd voor het netwerk zelf en voor andere regio’s die de intentie hebben om een vergelijkbaar initiatief te ontplooien.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)