Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Docenten en de actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Docenten en de actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies

Auteur(s)

J. Schuitema, H. Radstake & W. Veugelers

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam

ISBN

978-94-6142-003-9

Onderwijssector

Voortgezet Onderwijs


Samenvatting

Het houden van discussies in de klas over maatschappelijke kwesties wordt in de burgerschapsliteratuur gezien als een manier om leerlingen te laten participeren in een belangrijke democratische praktijk. Door actief deel te nemen aan klassikale discussies kunnen leerlingen belangrijke vaardigheden en attitudes ontwikkelen voor democratisch burgerschap. Met dit onderzoek brengen we in beeld wat de mogelijkheden zijn van het voeren van klassikale discussies voor de burgerschapsvorming van jongeren in het voortgezet onderwijs en hoe docenten dit kunnen aanpakken. We observeerden hoe vijf docenten een klassikale discussie uitvoerden in de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo. Het onderzoek geeft inzicht in verschillende manieren waarop docenten vorm kunnen geven aan discussies in de klas. Docenten die een klassikale discussie willen houden komen voor een aantal belangrijke keuzes te staan; de mate waarin de docent de discussie stuurt, het onderwerp, regels die gelden tijdens de discussie en de opstelling in de klas hebben invloed op het verloop en de aard van de klassikale discussie.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)