Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Onderzoek naar effecten van de pilot ‘Trajectklas’

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Onderzoek naar effecten van de pilot ‘Trajectklas’

Auteur(s)

W. Oud & M. Derriks

Aanvrager

Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Rijnstreek

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2011

ISBN

978-90-6813-923-5

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
De Trajectklas in het SWV Rijnstreek is gestart als een ‘time out’ voorziening voor leerlingen in crisissituaties in het primair onderwijs en was gericht op re-integratie. Doel van het onderzoek was om de effecten van de Trajectklas te onderzoeken ná de terugplaatsing van leerlingen op de school van herkomst. De praktijk leert echter dat de re-integratiedoelstelling niet gerealiseerd kan worden. In de interviews met verschillende deskundigen - intern begeleiders van de school of contactpersonen voor de leerlingen, de trajectbemiddelaar, de projectleiding van de pilot, het College van Bestuur van het SWV- werd duidelijk dat de noodzakelijke randvoorwaarden voor terugplaatsing in het primair onderwijs niet haalbaar blijken. De school van herkomst kan de problemen van de leerlingen niet aan gezien beperkingen in de deskundigheid van teamleden en in de organisatorische condities, ondanks de positieve samenwerking met de Trajectklas. De leerlingen stromen daarom na kortdurend verblijf in deze voorziening door naar het speciaal onderwijs en/of een zorginstelling. Het doel van de Trajectklas is verschoven naar het voorkomen van schooluitval en het zoeken van een passende plek voor de leerlingen. Tevens zal de preventie in het primair onderwijs moeten verbeteren. Deze voorziening in het SWV blijkt in een behoefte te voorzien. Er wordt voorkomen dat leerlingen niet thuis komen te zitten, de scholen van herkomst worden ontlast, en ouders en school worden ondersteund bij de keuze van een juiste onderwijsplek voor de leerlingen. Echter, de te hoge kosten van deze voorziening vormen een probleem. Daarom zal volgens het College van Bestuur alternatieven voor de Trajectklas gezocht moeten worden binnen de school van herkomst van de leerling.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)