Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Preventie van pesten. Implementatie van de methode Leefstijl

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Preventie van pesten. Implementatie van de methode Leefstijl

Auteur(s)

M. Derriks, M. Vergeer, E. Roede & C. Felix

Aanvrager

NKO

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2011

ISBN

978-90-6813-929-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Leerlingen, ouders en scholen ervaren problemen rond pesten. Scholen willen preventief werken, voorkomen dat er gepest wordt. De scholen maken duidelijk onderscheid tussen een preventieve methode en de aanpak wanneer er gepest wordt. Er zijn verschillende methoden om pesten aan te pakken. Vaak hebben de methoden niet het gewenste resultaat. In dit onderzoek is aandacht besteed aan de vraag hoe scholen een specifieke methode in de praktijk toepassen. Daarbij is gekozen voor Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die zich richt op leerlingen, team en ouders. Er zijn drie scholen gevolgd die in het schooljaar 2010-2011 voor het eerst werkten met Leefstijl. Ook is informatie verzameld bij twee andere scholen, die al langer ervaring hadden met Leefstijl. Ondanks intensieve begeleiding bij de invoering van Leefstijl, blijken zich verschillen voor te doen in de manier waarop individuele scholen omgaan met de richtlijnen. Er wordt geconcludeerd dat ontwikkelaars van methoden nóg meer aandacht moeten besteden aan het onderbouwen en verhelderen van de theoretische uitgangspunten van de methode. Ook het ontwikkelen van implementatieplannen en toezien op de uitvoering kan bevorderen dat er goede resultaten bereikt worden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)