Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Goed op weg met de BLOS-klas

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Goed op weg met de BLOS-klas

Auteur(s)

M. Vergeer

Aanvrager

Projectgroep BLOS-klas van het Samenwerkingsverband WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2012

ISBN

978-90-6813-949-5

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting

De BLOS-klas is een bovenschoolse opvanggroep met een preventief karakter. Deze groep is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die door hun gedragsproblemen onvoldoende te handhaven zijn in de reguliere lessen, niet ge´ndiceerd zijn voor cluster 4 en in principe terug kunnen keren in het reguliere onderwijs. Bijzonder aan de BLOS-klas is dat de leerlingen –na de eerste twee weken- ’s ochtends naar de BLOS-klas gaan en ’s middags naar de eigen reguliere school. Dit door de Projectgroep BLOS-klas van het Samenwerkingsverband WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden gevraagde kortlopend onderwijsonderzoek heeft tot doel de effecten van de BLOS-klas te bepalen. Ook bevorderende en belemmerende factoren en mogelijke verklaringen voor de discrepantie tussen het beoogde en het feitelijke aantal leerlingen zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders, aan de hand van gedragsvragenlijsten, schriftelijke vragenlijsten en interviews.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)