Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Onderwijs en vermaatschappelijking

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Onderwijs en vermaatschappelijking

Auteur(s)

C. Klaassen & B. Vreugdenhil

Aanvrager

Heerbeeck College

Instelling en jaar

Radboud Universiteit, Vakgroep sociologie, 2012

ISBN

978-90-79960-08-8

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Het Heerbeeck College houdt zich bezig met de ‘vermaatschappelijking’ van het onderwijs. Zo wil deze school samenwerking met bedrijven en instellingen intensiveren en de maatschappijgerichtheid van het onderwijs en de leerlingen stimuleren. Ook het ondernemerschap van leerlingen wordt hier naar verwachting door bevorderd. In een van de projecten van deze school werken leerlingen uit 4- en 5-havo samen aan een bedrijfsopdracht: een concrete opdracht uit de praktijk van een bedrijf of maatschappelijke instelling. De bedrijfsopdracht mondt uit in een presentatie en rapportage: een nieuwe vorm van het profielwerkstuk. De profilering op ondernemendheid, ondernemen en ondernemerschap, biedt ruime mogelijkheden om als school een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. Ondernemend onderwijs vraagt om ondernemende scholen, waarin de ondernemendheid van alle betrokkenen (leerlingen, docenten, schoolleiding, bestuur) centraal staat. Op deze scholen worden ondernemingszin en zelfsturing bevorderd en gewaardeerd. Dit kan in principe goed aansluiten bij de normale schoolse leerprocessen en didactische werkwijzen (vooral de meer constructivistische, probleemgestuurde vormen van onderwijs). Om het werken met de bedrijfsopdracht te evalueren is vanuit het Heerbeeck College de volgende vraagstelling geformuleerd: Worden onze havo leerlingen in dit ‘HAVO project’ meer gemotiveerd voor school, voor het profielwerkstuk en voor het maken van een zorgvuldige studiekeuze dan leerlingen die een regulier profielwerkstuk maken? In het onderzoek is allereerst een oriŽnterende literatuurstudie verricht. Vervolgens zijn panelgesprekken met deelnemende leerlingen en begeleiders gevoerd en is bij de aan het HAVO project participerende leerlingen een vragenlijst afgenomen. Uit de resultaten van het vragenlijstonderzoek en de verdiepende panelgesprekken wordt duidelijk dat het HAVO project een wat moeizame start heeft gekend. Hoewel leerlingen het in veel gevallen waarderen een realistische en praktijkgerichte opdracht en opdrachtgever te hebben, leidt de bedrijfsopdracht bij veel leerlingen tot onzekerheid, gebrek aan plezier en soms frustratie. Diverse leerlingen hebben moeite met het open karakter van de opdracht en de grote mate van zelfstandigheid die zij krijgen. Het hangt van de leerling af of dit als prettige uitdaging of als lastige onzekerheid ervaren wordt. Hoewel de leerlingen de opdracht in veel gevallen best moeilijk vinden en de opdracht niet als zeer relevant ervaren voor hun toekomst, zetten de leerlingen zich wel in redelijke mate (maar niet meer dan bij regulier onderwijs) in voor de bedrijfsopdracht. Zij beleven – al zijn de verschillen groot – dikwijls plezier aan de samenwerking bij de opdracht en verwachten in het algemeen de bedrijfsopdracht met goed gevolg te kunnen afronden. Dit rapport beschrijft het onderzoek en geeft aanbevelingen om te groeien in de vermaatschappelijking van het onderwijs.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)