Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Positieve emoties van de leraar. Bronnen van emoties in het lesgeven.

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Positieve emoties van de leraar. Bronnen van emoties in het lesgeven.

Auteur(s)

W. Veugelers & M. Derriks

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Universiteit van Amsterdam; Department of Child Development and Education, 2012

ISBN

978-94-6142-008-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting

Ontwikkelen docenten positieve emoties in het lesgeven? Hoe benoemen zij deze emoties en welke bronnen van positieve emoties zien zij? Op basis van een literatuuroriŽntatie is een onderscheid gemaakt in het handelen van de docent zelf, de interactie met leerlingen en leerling-effecten. Daarbinnen zijn verdere onderscheidingen gemaakt die vooral samenhangen met de vakinhoud en relationele aspecten. Aan de docenten is gevraagd om hun ervaringen op te schrijven. Docenten geven aan dat zij op alle drie terreinen positieve emoties ervaren: in het docent-handelen, in de relatie met leerlingen en door leerling-effecten. De drie bronnen zijn qua sterkte vrijwel even belangrijk voor emotievorming van leraren. Docenten krijgen een positief gevoel wanneer de leerstof voor leerlingen betekenisvol wordt. Ook docent-handelen dat resulteert in een actieve betrokkenheid van leerlingen bij het lesgeven genereert positieve emoties. Het verschil kunnen maken voor de ontwikkeling van de leerling geeft de docent voldoening. De docenten geven veel voorbeelden van een goed sociaal contact met leerlingen. Ook het waarnemen van ontwikkeling bij leerlingen ontlokt positieve emoties. Het onderzoek laat het belang zien van het lesgeven zelf voor de werkbeleving van docenten.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)