Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  > Samenwerking onderwijs en zorg

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Samenwerking onderwijs en zorg

Auteur(s)

M. van Vijfeijken & M. van den Wijngaart

Aanvrager

Mutsaersstichting

Instelling en jaar

IVA beleidsonderzoek en advies, 2012

ISBN

978-94-6167-131-8

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
De Mutsaersstichting en onderwijspartners de Aloysiusstichting en de Stichting Speciaal Onderwijs in de regio Noord- en Midden-Limburg (SSONML) hebben een innige samenwerking ontwikkeld. In deze samenwerking staat niet het organisatiebelang, maar het belang van het kind, de jongeren en het gezin centraal. Het streven is dat het onderwijs- en zorgaanbod aan kinderen/ jongeren in samenspraak tussen school en instelling vorm krijgt, gebaseerd op een gezamenlijk plan, anders gezegd: vanuit de gedachte één-kind-één-plan. In dit rapport gaat het om de gerealiseerde samenwerking van de Mutsaers stichting met vier van de scholen van de genoemde onderwijspartners.
Er wordt uitgebreid verslag gedaan van:
de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven;
de meerwaarde van de samenwerking;
kritische succesfactoren en knelpunten;
leerpunten voor andere vergelijkbare samenwerkingsverbanden.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)