Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Big Picture Learning en de ondersteuning van ouders


Onderwijs en samenleving
 

Titel

Big Picture Learning en de ondersteuning van ouders

Big Picture Learning

Auteur(s)

E. van Eck, I. Heemskerk, C. Klaassen & B. Vreugdenhil

Aanvrager

Vereniging Big Picture Nederland

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut; Radboud Universiteit, 2013

ISBN

978-90-6813-971-6

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs staat momenteel hoog op de agenda; men is er in toenemende mate van overtuigd dat betrokkenheid van ouders een voorwaarde is voor een goed verloop van de onderwijsloopbaan van hun kinderen.
Op verzoek van de Vereniging Big Picture Learning Nederland hebben we de wijze waarop twee vmbo-scholen en twee scholen voor praktijkonderwijs werken aan het bevorderen van de ouderbetrokkenheid, onder de loep genomen. Wat doen ze om de ouderbetrokkenheid in het BPL-onderwijs in te bedden in een heldere structuur en een breed gedragen cultuur? Hoe bevorderen ze de bereidheid van de ouders om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de schoolloopbaan van hun kinderen? En hoe besteden ze aandacht aan de ontwikkeling van de benodigde partnerschapsvaardigheden, bij de ouders, maar ook bij de leraren.
De ervaringen en adviezen van deze scholen zijn niet alleen relevant voor scholen die conform het BPL-concept werken maar ook voor andere scholen die ouders een belangrijker rol willen geven bij de onderwijsloopbaan van hun kinderen.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)