Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Docenten en controversiŽle issues


Onderwijs en samenleving
 

Titel

"Docenten en controversiŽle issues

Docenten en controversiele issues

Auteur(s)

W. Veugelers & J. Schuitema

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam, 2013

ISBN

978-94-6142-013-8

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Wat zijn controversiŽle onderwerpen in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder bij de schoolvakken geschiedenis en biologie? Vakdidactici en docenten werden geÔnterviewd over welke onderwerpen door henzelf en door de leerlingen als controversieel werden ervaren en hoe docenten in de klas omgaan met deze onderwerpen. Het onderzoeklaat zien dat controversiŽle onderwerpen zowel in de schoolvakken zelf zitten als door leerlingen worden ingebracht. Docenten gaan voorzichtig om met deze controversiŽle onderwerpen, maar erkennen wel dat leerlingen veel kunnen leren van het met elkaar nadenken over controversiŽle onderwerpen. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht in het onderwijs voor verschillende perspectieven op onderwerpen, ook als ze controversieel zijn.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)