Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Docenten en het beoordelen van waarden

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Docenten en het beoordelen van waarden

Docenten en het beoordelen van waarden

Auteur(s)

W. Veugelers & J. Schuitema

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam, 2013

ISBN

978-94-6142-012-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Docenten moeten omgaan met waarden in het onderwijs. Waarden zijn op allerlei wijzen verweven in het onderwijs: in de leerstof, in de schoolcultuur en in het pedagogisch handelen van leraren. De vraag is hoe docenten handelen bij het beoordelen van waarden in hun onderwijs. Wat is de visie van docenten op het beoordelen van waarden en op hun concrete pedagogisch handelen? Welke knelpunten komen docenten tegen in hun eigen lespraktijk? Welke pedagogische aanpakken werken goed bij het beoordelen van waarden?
Deze vragen hebben wij in een internetenquête voorgelegd aan docenten. Het onderzoek laat goed zien hoe waarden een rol spelen bij het beoordelen. Voor docenten is het niet eenvoudig om leerlingen te beoordelen op waarden, zij zijn er vaak terughoudend in. De paradox blijft dat het onderwijs waarden erg belangrijk vindt, maar leerlingen daar weinig echt op beoordelen.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)