Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Educatief partnerschap realiseren

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Educatief partnerschap realiseren

Educatief partnerschap realiseren

Auteur(s)

Y. Emmelot

Aanvrager

Agora

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-6813-973-0

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting

Educatief partnerschap is op veel scholen niet vanzelfsprekend. Tot educatief partnerschap komen is een proces, dat begint bij contact krijgen met de ouders en hen leren kennen. Het vereist soms een investering, waarbij begeleiding van pas kan komen.
Dit rapport is een verslag van een door Agora, Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek, samen met FORUM gevraagd kortlopend onderwijsonderzoek naar educatief partnerschap. Het doel van dit onderzoek was om opbrengsten van een aanpak hiervoor van het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO) van FORUM op drie basis scholen in Zaandam in kaart te brengen.
Onderzocht is waaruit de aanpak bestond, in hoeverre interventies haalbaar bleken en wat de opbrengsten daarvan zijn in termen van educatief partnerschap, dat wil zeggen in hoeverre contact en communicatie tussen ouders en school verbeterd zijn en onderwijsondersteunend gedrag bij ouders.
Ook is een poging gedaan zicht te krijgen op wat er op leerlingenniveau aan opbrengsten te zien is. Ge´nventariseerd is ook wat knelpunten en verbeterpunten zijn.
Het onderzoek is uitgevoerd door gesprekken te voeren met directies, leerkrachten en ouders van de drie scholen.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)