Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Het behoud van levensbeschouwelijke identiteit bij samenwerking


Onderwijs en samenleving
 

Titel

Het behoud van levensbeschouwelijke identiteit bij samenwerking

Het_behoud_van_levensbeschouwelijke_identiteit

Auteur(s)

R. Vink, M. van Vijfeijken & N. Denissen 

Aanvrager

VBS (Vereniging Bijzondere Scholen), Besturenraad (Centrum voor christelijk onderwijs) en CBOO (landelijk platform openbaar onderwijs)

Instelling en jaar

IVA, 2013

ISBN

978-90-820320-1-7

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
In dit onderzoek gaan we in op de vraag of de voorkomende identiteiten in een samenwerkingsschool gewaarborgd blijven en op welke manier de verschillende identiteiten herkenbaar blijven binnen een dergelijke school. We onderscheiden samenwerkingsscholen waarbij openbare en bijzondere scholen samenwerken en interconfessionele samenwerkingsscholen. De eerste zijn sinds 2011 bij wet toegestaan. De samenwerking tussen bijzondere scholen was al langere tijd mogelijk.
De samenwerkingsscholen staan nu weer volop in de belangstelling. Samenwerkingsscholen zullen vaker voorkomen omdat steeds meer scholen met opheffing worden bedreigd. Voor het in stand houden van een breed onderwijsaanbod is samenwerking een mogelijkheid. De meeste samenwerkingsscholen in dit onderzoek zijn gevormd omdat één of alle scholen met opheffen werden bedreigd. De directeuren zijn tevreden over de mate waarin de levensbeschouwelijke identiteiten een plek hebben binnen de school. De oorspronkelijke identiteiten lijken hierbij niet afzonderlijk benadrukt te worden. De scholen zetten deze niet nadrukkelijk in de etalage.
Ongeveer de helft van de samenwerkingsscholen heeft een commissie die de identiteiten waarborgt. De bestaande commissies zijn gericht op beide identiteiten en hebben als doel advisering van directie en de teams en het bewaken van de identiteit van de school. Ook in de missie en visie treden de voorkomende identiteiten niet op de voorgrond. Het
staat zo nu en dan op de agenda bij verschillende overleggen. Tot slot is onderzocht op welke manier de levensbeschouwelijke identiteiten tot uitdrukking komen in het onderwijskundig en personeelsbeleid. De conclusie is wat dat betreft vrij eenduidig: er wordt niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de voorkomende identiteiten.

 Download het onderzoeksrapport (pdf)