Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Het effect van technasia op de motivatie en studiekeuze van leerlingen


Onderwijs en samenleving
 

Titel

Het effect van technasia op de motivatie en studiekeuze van leerlingen. De ontwikkeling van een onderzoeksinstrumentarium.

Het effect van technasia

Auteur(s)

R. Vink & I. van der Neut

Aanvrager

Stichting Technasium

Instelling en jaar

IVA Onderwijs, 2013

ISBN

978-90-820320-3-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In samenwerking met vijf technasia en de Stichting Technasium is een instrumentarium ontwikkeld, waarmee technasia de effecten van hun technasium in beeld kunnen brengen. Het ontwikkelde onderzoeksinstrumentarium stelt de technasia in staat om de effecten die zij bij leerlingen realiseren in beeld te brengen. Daarbij is het instrumentarium gericht op het inzichtelijk maken van effecten op de motivatie van leerlingen, hun studieresultaten en de keuze voor een vervolg opleiding.
Het ontwikkelde instrumentarium is aan een praktijktoets onderworpen om te toetsen of het een valide instrument is dat bruikbaar is voor de technasia om hun effecten in beeld te brengen.
 
 Download het onderzoeksrapport (pdf)