Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

Professionele organisatie
 

Titel

Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

Auteur(s)

G. Vrieze & H. van Gennep

Aanvrager

S. Koot, voorzitter

Instelling en jaar

Landelijke Beroepsgroep intern begeleiders 2006

ISBN

90-5554-308-X

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 12,-- (gratis te downloaden)
Bestelwijze http://www.its-nijmegen.nl/ 

 
Centrale vraag
Hoe staat het met de beroeps- en functievorming bij intern begeleiders? Hoe zien de contouren van een beroepsstandaard voor intern begeleiders eruit? Wat moet er geregeld worden in een beroepsstandaard? Is de Competentie-etalage voor de intern begeleider, zoals ontwikkeld door Fontys, bruikbaar als onderdeel van een beroepsstandaard voor intern begeleiders?

Belangrijkste conclusies
Intern begeleiders hebben een enorm beroepsvormingsproces doorgemaakt wat betreft opleiding, beroepsvereniging en sociale cohesie. De roep om een aparte functie is luid. Ongeveer 10 procent van de intern begeleiders zit in een LB-functie, hetzij als seniorleraar, hetzij als aparte intern begeleider. De helderheid rond de beroepsstandaard en wat daar precies in moet, dient nog toe te nemen. De beroepsgroep heeft inmiddels een functieomschrijving vastgesteld. Als basis voor een beroepsstandaard is de Competentie-etalage bruikbaar. Het is een idealistisch model, terwijl een beroepsstandaard juist van de beroepspraktijk uitgaat.

Gebruik van de brochure
De brochure is vooral bruikbaar voor intern begeleiders als reflectie op het taak en functie.