Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Effecten teamvorming en teamteaching Slash 21

Professionele organisatie
 

Titel

Effecten teamvorming en teamteaching Slash 21, eindrapportage Kortlopend Onderwijsonderzoek 2006

Auteur(s)

L. Nieuwland, M. Vermeulen & I. van der Neut

Aanvrager

Stichting Carmelcollege

Instelling en jaar

IVA, 2006

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Bestelwijze http://www.iva.nl


Centrale vraag
Wat zijn de effecten van de verregaande vorm van rolverandering en teamteaching binnen Slash 21 op enerzijds het onderwijs en anderzijds de onderwijsgevenden?

Belangrijkste conclusies
De ambities van teamvorming en teamteaching met betrekking tot de werksituatie van onderwijsgevenden worden grotendeels gerealiseerd.
De mogelijkheden van teamvorming en teamteaching – een beter pedagogisch klimaat, een verdieping van de relatie met leerlingen en meer kansen voor vakoverstijgend onderwijs – worden gerealiseerd.
Het vermoeden is dat het werken vanuit een integraal onderwijsconcept de effecten van teamvorming of teamteaching op de onderwijsgevenden en het onderwijs versterkt.
Ondanks de verbeterpunten ervaren de onderwijsgevenden de omslag van een traditioneel onderwijsconcept naar het integraal onderwijsconcept zonder uitzondering als een verrijking.

Gebruik van de brochure
Goede praktijk en kritische factoren teamteaching.