Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Management en Bestuur

Professionele organisatie
 

Titel

Management en Bestuur - Onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs

Auteur(s)

F. Wartenbergh-Cras & N. van Kessel

Aanvrager

VOS/ABB

Instelling en jaar

ITS 2006

ISBN

90-5554-291-1

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 5,--
Bestelwijze http://www.its-nijmegen.nl 


Centrale vraag
In welke mate bestaan bovenschoolse managementbureaus, hoe worden ze bemenst, welke taken vervullen ze en tegen welke kosten?

Belangrijkste conclusies
80 procent van de besturen met meer dan 4 scholen heeft een bovenschools managementbureau.
De inrichting is sober: geen hoge salarissen, het budget is gemiddeld 3,8 procent van de totale bestuurskosten.
De bestaande vergoedingen zijn onvoldoende om de uitgaven te dekken.
Met de komst van lumpsum en de professionaliseringsslag die daarvoor nodig is zal het tekort vermoedelijk oplopen.

Gebruik van de brochure
Naslagwerk voor schoolbesturen in het primair onderwijs.