Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Passend onderwijs in de praktijk.

Professionele organisatie
 

Titel

Passend onderwijs in de praktijk. Ervaringen met innovatieve organisatievormen met betrekking tot de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs.

Auteur(s)

R. van Steensel & L. Sontag

Aanvrager

WEC-raad

Instelling en jaar

IVA beleidsonderzoek en advies, 2006

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 15,--
Bestelwijze http://www.iva.nl 


Centrale vraag
Welke (typen) innovatieve organisatievormen bestaan er met betrekking tot de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs, wat zijn de ervaringen met dergelijke organisatievormen en wat betekenen ze voor de positie van de (reguliere) leerkracht?

Belangrijkste conclusies
  Voor de succesvolle inrichting van organisatievormen als deze is een goede aanloopfase van belang;
Gedeeltelijke integratie (bijv. vanuit een aanleungroep) heeft belangrijke voordelen, maar ook enkele nadelen;
Bundeling van Rugzakken leidt tot efficiŽntere inzet van middelen;
Leerkrachten zijn redelijk positief, met name over de bijdrage van integratie aan de eigen professionele ontwikkeling, de communicatieve vaardigheden van integrerende leerlingen en de omgang tussen integrerende leerlingen en reguliere leerlingen.

Gebruik van de brochure
Leerkrachten en schooldirecteuren primair onderwijs, intern begeleiders.