Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Professionele kweekvijvers in het primair en voortgezet onderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Professionele kweekvijvers in het primair en voortgezet onderwijs

Auteur(s)

M. van Oort, M. Vermeulen, H. Wiersma & E. Verbiest

Aanvrager

Stichting Kaprion

Instelling en jaar

IVA 2006

Onderwijssector

Primair en voortgezet onderwijs

Prijs € 12,50
Bestelwijze http://www.iva.nl 


Centrale vraag
Hoe functioneren kweekvijvers in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs? Hoe kunnen we die verbeteren en voor welke situaties is een kweekvijver een oplossing?

Belangrijkste conclusies
Er is een grote diversiteit aan kweekvijvers. Maak onderscheid in soorten kweekvijvers waarbij wordt gelet op de bedoeling die de organisatie heeft met de kweekvijver. Er zijn enkele beslisstructuren/-bomen uitgewerkt op basis waarvan een school of bestuur de vormgeving van de kweekvijver kan vergelijken. Praktische tips: Zorg dat de kweekvijver als een geheel wordt uitgezet: start met de doelstelling en volg het traject aan de hand van een draaiboek met tijdlijn. Plan evaluatie en feedback nadrukkelijk in. Kies bewust voor de bouwstenen waarmee het traject wordt opgebouwd. Deze onderdelen hangen met elkaar samen en moeten ook in samenhang worden uitgevoerd. Kweekvijvers zijn onderdeel van mobiliteitsbeleid (personeelsbeleid). Zorg dat er iemand verantwoordelijk/aanspreekbaar is voor de samenhang met dat beleid.

Gebruik van de brochure
Bij evaluatie, opzet of bijstelling van een kweekvijvertraject.