Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Teach as you preach. Een onderzoek naar de corporate identity van de BVE-instellingen

Professionele organisatie
 

Titel

Teach as you preach. Een onderzoek naar de corporate identity van de BVE-instellingen

Auteur(s)

Q. Kools & M. Vermeulen

Aanvrager

Unie-PC

Instelling en jaar

IVA 2006

Onderwijssector

Beroeps- en Volwasseneneducatie

Prijs € 12,50
Bestelwijze http://www.iva.nl 


Centrale vraag
Hoe geven onderwijsinstellingen vorm en invulling aan hun 'corporate identity'?
Hoe geven onderwijsinstellingen invulling aan hun 'corporate identity' in relatie tot hun deelnemers en het toekomstig beroepenveld/klantengroepen?
Hoe percipiŰren klantengroepen de 'corporate identity' van de onderwijsinstellingen?
In hoeverre is er sprake van communicatie over wederzijdse verwachtingen tussen klantgroepen en onderwijsinstellingen in relatie tot de 'corporate identity'?
Welke knelpunten spelen er bij de ontwikkeling van 'corporate identity' in relatie tot de maatschappelijke verantwoording (MPV) en de communicatie met klantengroepen? En welke oplossingen zijn daarvoor ontwikkeld?

Belangrijkste conclusies
De missie/visie is opgesteld door het management en wordt verder vormgegeven door management en medewerkers. Hiertoe gebruikt de instelling verschillende aangrijpingspunten: personele, cultureel/organisatorische en onderwijsinhoudelijke. Het personeel en met name de docenten zijn belangrijke vormgevers van de identiteit van de instelling.
Van de vormgeving van de corporate identity naar klantgroepen hebben we weinig voorbeelden gezien. Er is ÚÚn ROC dat zich hiermee sterk bezighoudt, het profileren in de richting van klanten is bij dit ROC ook geformuleerd als doel in de missie.
De responderende stagebedrijven (NB n=14!) hechten meer waarde aan de kwaliteit van de opleiding dan aan de identiteit. Ook hechten ze veel belang aan goede contacten met de stageco÷rdinator en een goede begeleiding van leerlingen. Desgevraagd zeggen ze dat de identiteit van het ROC/AOC wel herkenbaar is en dat het hen duidelijk is waar de instelling voor staat.
Uit de beschikbare gegevens hebben we niet de indruk dat er veel sprake is van communicatie tussen klantgroepen en onderwijsinstellingen over de corporate identity.
Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden of er sprake is van communicatie tussen instellingen en klantengroepen over de identiteit. De instellingen presenteren zich wel naar buiten toe via hun onderwijs, voorlichting, websites, maar of zij ook bijhouden (meten, registreren, in gesprek gaan) hoe klantgroepen dit waarderen is niet duidelijk.

Gebruik van de brochure
Voor het verbeteren van communicatie met de omgeving.