Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Uitbesteden of zelf doen

Professionele organisatie
 

Titel

Uitbesteden of zelf doen

Auteur(s)

G. Vrieze & F. Wartenbergh-Cras

Aanvrager

Bť Keizer

Instelling en jaar

ITS Nijmegen 2006

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 10,-- (ook gratis te downloaden)
Bestelwijze http://www.its-nijmegen.nl/ 


Centrale vraag
  Welke taken worden uitbesteed?
  Waarom die en andere niet, welke overwegingen liggen eraan ten grondslag?

Belangrijkste conclusies
Als gevolg van verzelfstandiging, schaalvergroting en autonomievergroting worden niet kerntaken steeds meer uitbesteed (schoonmaak, gebouw en huisvesting, ict, organisatie van vervanging, bedrijfshulpverlening, inkoop, employee benefits, re-integratie, bestuurs- en managementondersteuning, juridische dienstverlening). . Externe organisaties kunnen dit door massa vaak goedkoper en efficiŽnter. Het uitbesteden van administratieve taken plaatst schoolorganisaties echter voor een dilemma. Ze overwegen het om verschillende redenen om zelf te doen, maar schrikken vaak terug voor risico's (continuÔteit, kwetsbaarheid). Sommigen zoeken naar wegen om de administratie (inclusief de meest kwetsbare personeelssalarisadministratie) zelf te doen, zonder kwetsbaar te zijn. Andere zoeken juist in overleg met administratiekantoren naar professionalisering van kwaliteit en dienstverlening.

Gebruik van de brochure
De brochure is voor schoolbestuurder, bovenschools managers, schooldirecteuren, adviseurs, onderzoekers bruikbaar als inventarisatie van overwegingen om taken uit te besteden of deze zelf te doen als schoolorganisatie.