Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Uitstroom van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herijking van een instrument.

Professionele organisatie
 

Titel

Uitstroom van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herijking van een instrument

Auteur(s)

R. van der Linden & L. Sontag

Aanvrager

WEC raad

Instelling en jaar

IVA Beleidsonderzoek en Advies, 2006

Onderwijssector

Voortgezet speciaal onderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze www.iva.nl of 013-4668480


Centrale vraag
Het IVA heeft eerder een instrument ontwikkeld om de uitstroom van leerlingen in het VSO in kaart te brengen. Dit instrument voldoet nog niet aan de eisen. Kan het instrument, op basis van een evaluatie, verbeterd worden?

Belangrijkste conclusies
Om het instrument aan te passen is de bestaande vragenlijst in een pilot in enkele WEC-scholen uitgeprobeerd. De evaluatie heeft een aantal aspecten naar voren gebracht om de vragenlijst te vereenvoudigen en daarmee beter bruikbaar te maken. De vragenlijst is aangepast en klaar voor gebruik in het VSO.

Gebruik van de brochure
Het rapport geeft inzicht in de opzet en resultaten van de pilot waarin de vragenlijst is geŽvalueerd. Het rapport bevat de aangepaste vragenlijst en kan worden gebruikt in het VSO.