Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  De inzet van competenties bij de ontwikkeling van TOM scholen als professionele leergemeenschappen

Professionele organisatie
 

Titel

De inzet van competenties bij de ontwikkeling van TOM scholen als professionele leergemeenschappen

Auteur(s)

R. van der Linden, C. Teurlings, Q. Kools & E.Verbiest

Aanvrager

Basisschool Het Talent in samenwerking met het TOM-team

Instelling en jaar

IVA beleidsonderzoek en advies, 2007

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 10,-- inclusief verzendkosten
Bestelwijze http://www.iva.nl


Centrale vraag
  Welke competenties zet het management (onder andere directie, MT en bouwco÷rdinatoren) van een schoolteam in binnen de vernieuwing Teamonderwijs Op Maat (TOM)?
  Welke van deze competenties (zowel management als team) draagt bij aan het realiseren van een professionele, lerende organisatie?

Belangrijkste conclusies
Schoolleiders van de drie onderzochte TOM-scholen blijken een ‘mix’ van rollen aan te wenden om hun school tot TOM-school te laten functioneren. Dat zijn de rollen cultuurbouwer, leraar en architect. Als cultuurbouwer werkt de schoolleider aan het uitdragen en versterken van bepaalde waarden, opvattingen en normen ten dienste van een gemeenschappelijk gedragen professionele leercultuur. Als leraar bevordert de schoolleider de intensiteit en kwaliteit van de individuele en collectieve leerprocessen, zodat er sprake is van diepgaand leren zodat ook de mentale modellen over leren en ondersteuning van dit leren geŰvalueerd en bijgesteld worden. Als architect bouwt de schoolleider aan bronnen, structuren en systemen in de school die de persoonlijke en inter-persoonlijke capaciteitsontwikkeling bevorderen. Afhankelijk van de (start)situatie van de school is meer of minder van een bepaalde rol vereist.

Voor het realiseren van een professionele, lerende organisatie is voor de teamleden flexibiliteit, samenwerking, reflectie op eigen en team handelen en het geven van feedback van groot belang.

Gebruik van de brochure
Schoolleiders.