Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Professionele organisatie
 

Titel

Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Auteur(s)

F. Wartenbergh-Cras & N. van Kessel

Aanvrager

VOS/ABB

Instelling en jaar

ITS, 2007

ISBN

90-5554-311-3

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 12,--
Bestelwijze http://www.its-nijmegen.nl/ 

 
Centrale vraag
Hoe is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen bovenschools managers in het primair onderwijs enerzijds en schoolleiders anderzijds.

Belangrijkste conclusies
De schoolleiding is niet ongelukkig met bovenschools management. De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is voor de meeste schoolleiders duidelijk. Belangrijk is wel dat schoolleiders gehoord worden, dat ze invloed hebben. Duidelijke afspraken zijn gewenst. Bovenschools managers missen bij schoolleiders wel competenties op het gebied van met name ondernemerschap, planmatig werken, en financieel management.

Gebruik van de brochure
Bovenschools managers, besturen, schoolleiders.