Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  'Met een elektronische leeromgeving méér baas over eigen onderwijs'

Professionele organisatie
 

Titel

'Met een elektronische leeromgeving méér baas over eigen onderwijs'

Auteur(s)

H. van Gennip & F. Eerkens

Aanvrager

Vossius Gymnasium Amsterdam

Instelling en jaar

ITS Nijmegen, 2008

ISBN

90-5554-338-0

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze http://www.its-nijmegen.nl/publicaties 


Centrale vraag
Hoe is het tempo en de mate waarin een elektronische leeromgeving een wezenlijk onderdeel wordt van het onderwijsproces te versnellen?

Belangrijkste conclusies
Er is een pioniersfase, de projectfase en de fase van de brede invoering van een elektronische leeromgeving (ELO). Na de pioniersfase volgt de pilotfase waarin met projecten verder ervaring wordt opgedaan. Als deze projecten leiden tot overtuigende resultaten, komt de fase van de brede invoering in beeld waarin het merendeel van de leraren de ELO benutten om hun onderwijs te organiseren. Voor elke fase worden de kritische factoren aangegeven die gerichte actie verlangen om de elektronische leeromgeving haar plaats te geven. Dit gebeurt in de vorm van vragen waarvan de beantwoording school en leraren helpt de mogelijkheden te benutten van de ELO. Er zijn vijf strategische aanpakken die leraren kunnen stimuleren om met een elektronische leeromgeving te werken.

Gebruik van de brochure
Het perspectief van de leraar krijgt in deze implementatiewijzer ruim aandacht. Deze publicatie biedt de persoon of groep die het invoeringsproces begeleidt of coördineert praktische informatie en handreikingen.