Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > 'Co÷peraties in het onderwijs' Samenwerking met behoud van eigenheid

Professionele organisatie
 

Titel

'Co÷peraties in het onderwijs'  Samenwerking met behoud van eigenheid

Auteur(s)

J. van Kuijk en G. Vrieze

Aanvrager

VBS / NABS

Instelling en jaar

ITS Nijmegen, 2008

ISBN

978-90-5554-3427

Onderwijssector

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze www.its-nijmegen.nl/publicaties 


Centrale vraag
Zijn besturen/scholen met co÷peraties beter in staat hun doelen te bereiken?

Belangrijkste conclusies
Co÷peraties in het onderwijs zijn in opkomst. Zowel door besturen, door scholen als door leraren in de verschillende sectoren van het onderwijs worden co÷peraties opgericht om specifieke doelen te realiseren. Soms gaat het daarbij om belangenbehartiging, soms om ontwikkeling van leermiddelen, om beter onderwijs en soms om het behalen van schaalvoordelen. Zelfs het besturen van een school door leraren (de lerarenco÷peratie) komt voor. Samenwerking is altijd het doel, zelfstandig (kunnen) blijven en het behoud van het eigen is echter steeds achterliggend. In het rapport wordt voor acht co÷peraties in en om het onderwijs de context, de doelen, de keuze voor de co÷peratie (en niet voor een andere vorm), de juridische en organisatorische vormgeving, de inbreng (wat kost het), verwachtingen, ondersteuning en de rol en positie van de co÷peratie in het omliggende veld beschreven. Bovendien worden de problemen die men is tegengekomen en toegepaste oplossingen uitgebreid beschreven. Over de co÷peraties heen wordt vervolgens de kern van co÷peraties blootgelegd en wordt aangegeven wat belangrijke factoren zijn bij het gebruik van deze vorm van samenwerking. Tot slot worden vragen beantwoord als waarom, wanneer en onder welke voorwaarden een co÷peratie ingesteld zou kunnen worden.

Gebruik van de brochure
Het rapport geeft inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij het oprichten van een co÷peratie. In deze zin is het rapport een handleiding voor besturen, scholen en leraren die overwegen een co÷peratie op te richten of die minder vrijblijvend willen samenwerken met behoud van eigenheid.