Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  De arbeidsmarkt op

Professionele organisatie
 

Titel

De arbeidsmarkt op! De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Auteur(s)

R. Vink, T. van Schilt-Mol & L. Sontag

Aanvrager

Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs WEC raad

Instelling en jaar

IVA Beleidsonderzoek en Advies, 2008

ISBN

90-6835-4355

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze http://www.iva.nl 


Centrale vraag
Welke factoren dragen bij aan een duurzame plaatsing van leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs op de arbeidsmarkt?

Belangrijkste conclusies
De overgang van school naar werk verloopt voor leerlingen uit het PrO en VSO over het algemeen redelijk goed. Er bestaat echter zowel van de kant van de onderwijsinstellingen, als van dat van de bedrijven waar de leerlingen terecht komen, de wens om beter inzicht te hebben in elkaars werk. Scholen en bedrijven geven aan dat zij in gesprek willen om een betere en duurzame aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. In het rapport wordt verder aandacht besteed aan twee ontwikkelingen die in dit onderzoek worden gesignaleerd. Ten eerste gaat het om het realiseren van een meer loopbaangerichte benadering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een perspectiefwisseling onder de noemer ‘van werk naar baan’. Werknemers zouden de uitstromers van PrO en VSO meer uitdagend werk (met ontwikkelingsmogelijkheden) moeten bieden. Ten tweede gaat het om de nazorg die alle leerlingen die het PrO of VSO verlaten nodig hebben. Welke (externe) organisatie die naschoolse begeleiding ook uitvoert, het is belangrijk dat deze schoolverlaters niet met te veel verschillende instanties en begeleiders in aanraking komen en dat deze voldoende zicht hebben op de mogelijkheden van de leerling.

Gebruik van de brochure
Het onderzoek biedt inzicht in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor leerlingen uit het PrO en VSO. De brochure bevat aanbevelingen om deze aansluiting te verbeteren.