Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Onbevoegd lesgeven: een noodoplossing. Ervaringen van docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Onbevoegd lesgeven: een noodoplossing. Ervaringen van docenten en schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Auteur(s)

M. van Daalen, G. Vrieze, S. Karsten en N. van Kessel

Aanvrager

Platform VVVO / Onderwijs-gemeenschap Venlo e.o.

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Insituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam / ITS Radboud Universiteit Nijmegen, 2008

ISBN

978-90-6813-865-8

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs worden nogal eens onbevoegd ingezet, al dan niet in het kader van leergebieden.
Hoe vaak gebeurt dit?
Wat betekent dit voor de intrinsieke motivatie en de beroepsidentiteit?
Welke problemen doen zich hierbij voor?
Wat zijn oplossingen die scholen ervoor bedenken?
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek, een samenwerkingsproject tussen SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam en ITS Nijmegen, in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek. Het is uitgevoerd op verzoek van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voort gezet Onderwijs (VVVO) en de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO). Het onderzoek bestaat uit twee delen: een survey onder 974 docenten en een verdiepende studie binnen drie havo-vwo en vier vmbo-locaties. Uit het onderzoek als geheel wordt duidelijk dat docenten en leidinggevenden hechten aan bevoegde docenten in de klas. Inzet van onbevoegden docenten gebeurt uit nood. Er wordt van die nood een deugd gemaakt door creatieve oplossingen van scholen. De auteurs doen op grond van de bevindingen dertien aanbevelingen. De basisrapportages zijn te vinden op http://www.its-nijmegen.nl en http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl.

Download het onderzoeksrapport (pdf)