Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding

Professionele organisatie
 

Titel

Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding

Auteur(s)

C. Teurlings & D. Uerz

Aanvrager

ROC Zadkine

Instelling en jaar

IVA, 2009

ISBN

978-90-6835-452-2

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting

Het ontwikkelen van Competentiegericht Onderwijs (CGO) staat binnen het beroepsonderwijs hoog op de innovatieagenda. Dit gaat echter in het algemeen niet zonder slag of stoot. Men is het er wel over eens dat onderwijsprofessionals essentieel zijn, maar binnen roc’s wordt ervaren dat er onvoldoende uitgewerkt beleid en instrumenten zijn, die zich richten op competentieontwikkeling van deze professionals. Er is te weinig afstemming tussen enerzijds de visie en beleidsuitgangspunten van het management, en anderzijds de mogelijkheden en wensen van docenten. Om enig licht te brengen in dit ‘vacuŁm’ van beleid en uitvoering is door IVA op aanvraag van en in nauwe samenwerking met Roc Zadkine, Roc Landstede en het Koning Willem I College een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop beleid en uitvoering meer en beter met elkaar kunnen worden verbonden. Het onderzoek was sterk participatief van aard. Samen met betrokkenen uit de drie roc’s is gezocht naar manieren waarop professionalisering van docenten vorm kan krijgen, naar manieren waarop professionalisering verbonden wordt en kan worden met onderwijsinnovatie en naar manieren waarop kennisontwikkeling daarbij een rol kan spelen. Naast een literatuuronderzoek is een casestudie onder drie opleidingsteams van de betrokken roc’s uitgevoerd. Het onderzoek heeft de conclusie opgeleverd dat de verbinding tussen onderwijsinnovatie (CGO), professionalisering en kennisontwikkeling gezocht kan worden in het versterken van het ‘gezamenlijk leren door doen’ binnen en van opleidingsteams.

Download het onderzoeksrapport (pdf)