Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Commitment van middenmanagers. Onderzoek onder middenmanagers in het vo en mbo

Professionele organisatie
 

Titel

Commitment van middenmanagers. Onderzoek onder middenmanagers in het vo en mbo

Auteur(s)

J.P.G. de Rooij en C.R. Vink

Aanvrager

Besturenraad

Instelling en jaar

IVA, 2009

ISBN

978-90-6835-451-5

Onderwijssector

Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting

Goed functionerend middenmanagement wordt in veel onderwijsinstellingen inmiddels gezien als een belangrijke sleutel tot succes. Midden managers sturen teams van docenten rechtstreeks aan en zijn daarom mede verantwoordelijk voor een goed werkklimaat en het reilen en zeilen binnen het team in bredere zin. Dit onderzoek brengt in beeld wat middenmanagers motiveert om deze functie te vervullen en hoe middenmanagers behouden kunnen blijven voor hun functie. Daarbij gaat het onderzoek in op de positionering van de functie in de schoolorganisatie en de mate waarin de inhoud van de functie, de werkcondities en secundaire voorwaarden tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van de middenmanager. De motivatie om een functie als middenmanager te starten ligt bij de grootste groep middenmanagers in de wens om meer invloed te hebben op de inrichting van het onderwijs en meer ruimte te hebben om het werk volgens eigen visie vorm te geven. Een andere groep managers kiest voor hun functie omdat zij deze zien als een carričrestap richting het hoger management en omdat zij graag leiding willen geven. Voor de binding van middenmanagers kan bij hun selectie meer aandacht geschonken worden aan de persoonlijke doelstellingen, motivatie en competenties om zo een optimale fi t tot stand te brengen tussen deze motivatie en taken en verantwoordelijkheden. Het oordeel over de functie-inhoud, waar taken en verantwoordelijkheden en autonomie een belangrijke rol in spelen, is in belangrijke mate gerelateerd aan de werktevredenheid en daarmee aan de intentie om in de functie te blijven werken. Zeker voor de middenmanagers die vanuit deze ‘intrinsieke’ motieven voor de functie kiezen, is het van belang in de functie-inhoud aan te sluiten bij deze motivatie en in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ruimte te bieden om aan deze wensen tegemoet te komen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)