Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie Het effect van brede vmbo-opleidingen.

Professionele organisatie
 

Titel

Het effect van brede vmbo-opleidingen. In – en doorstroom van de sectoroverstijgende programma’s met speciale aandacht voor techniek

Auteur(s)

S. Elfering, S. Peek en N. van Kessel

Aanvrager

Platforms ICT-route, Intersectoraal, Techniek Breed en Technologie

Instelling en jaar

Nijmegen: ITS, 2009

Onderwijssector

Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
De afgelopen jaren is het aantal vmbo-leerlingen dat een technische opleiding volgt ieder schooljaar verder gedaald. Vanuit de overheid, de technische branche en het onderwijsveld komt steeds meer aandacht voor de terugloop in het leerlingaantal. De vraag vanuit de arbeidsmarkt om technisch geschoolde werknemers daalt immers niet, dus het is nodig om stappen te ondernemen tegen de negatieve ontwikkeling van het aantal techniekleerlingen. Inmiddels zijn diverse initiatieven ontplooit om meer leerlingen naar technische opleidingen te trekken. Eén van de initiatieven is het opzetten van nieuwe onderwijsprogramma’s in het vmbo, die sectoroverstijgend zijn. De verwachting is dat deze onderwijsprogramma’s met hun multidisciplinaire karakter leerlingen trekken die nog niet zo ver zijn dat ze een specifieke keuze kunnen maken voor één bepaalde sector of die slechts gedeeltelijk geïnteresseerd zijn in techniek. Op verzoek van de platforms ICT-route, Intersectoraal, Techniek Breed en Technologie als coördinatoren en initiators van de nieuwe onderwijsprogramma’s, is onderzocht hoe de in- en doorstroom van de onderwijsprogramma’s zich heeft ontwikkeld sinds de start enkele jaren geleden. Daarnaast is gekeken naar de waardering van de leerlingen voor de onderwijsprogramma’s, de motieven om voor een dergelijke opleiding te kiezen en de verwachtingen die de leerlingen hebben/hadden van hun opleiding. In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek. Het Platform Bèta Techniek was medefinancier.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)