Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Professionele organisatie
 

Titel

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Auteur(s)

M. Vergeer m.m.v. C. Felix, M. Derriks & G. Ledoux

Aanvrager

AMOS, Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Instituut, 2009

ISBN

978-90-6813-877-1

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Basisscholen hebben de taak zo goed mogelijk in te spelen op verschillen tussen kinderen. Onderdeel daarvan is het opzetten en uitvoeren van een goed zorgsysteem. Het Amsterdamse schoolbestuur AMOS heeft sinds 2001 een groep orthopedagogen in dienst genomen om hun scholen daarbij te ondersteunen: het Orthoteam. In het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek heeft het SCO-Kohnstamm Instituut de werkwijze van dit Orthoteam geŽvalueerd, op verzoek van AMOS. Deze evaluatie was een voortzetting van een eerdere evaluatie uit de beginfase van het Orthoteam. Het onderzoek laat zien dat er sinds de beginfase heel wat geŽvolueerd is in de wijze van werken, maar ook dat er voor de toekomst nog het nodige te doen is. Onderwerpen in het onderzoek zijn onder meer de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen orthopedagogen, interne begeleiders en schooldirecties, de tevredenheid in de scholen over het werk van de orthopedagogen, het werken met speerpunten en jaarplannen en het realiseren van preventieve zorg. Het rapport biedt ook voor andere besturen inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van het inzetten van orthopedagogen in basisscholen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)