Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Toetsing van de kwaliteit

Professionele organisatie
  /table>


Samenvatting
De Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) is een landelijke platform dat bij wil dragen aan de structurele inbedding en waarborging van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Er is voor scholen een visitatieprocedure ontwikkeld voor de toekenning van het lidmaatschap van de Vereniging en de verwerving van het keurmerk Cultuurprofielschool. De scholen die hiervoor in aanmerking willen komen zullen aan specifieke kwaliteitskenmerken moeten voldoen, zoals volgens het kwaliteitskader van de VCPS van een Cultuurprofielschool verwacht mag worden. De Vereniging Cultuurprofielscholen wilde onderzoek laten uitvoeren naar de betrouwbaarheid en objectiviteit van de visitatieprocedure. Bij visitaties gaat het in de eerste plaats om de beoordeling van de kenmerken van het onderwijs, en in de tweede plaats om de beoordeling voor de toekenning van het lidmaatschap. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek. De opbrengst van dit onderzoek biedt een verbeterde procedure met een vernieuwd en verfijnd (zelf) evaluatie-instrument voor de scholen en de visitatiecommissie. In drie proefvisitaties is dit instrument gebruikt om domeinen, indicatoren en kenmerken te beoordelen en het instrument is vervolgens getoetst. De resultaten laten zien dat de proefversie van het instrument grotendeels voldoet aan de eis van betrouwbaarheid: er is in voldoende mate overeenstemming over de interpretatie van de beschreven kenmerken. Dit geldt ook voor het oordeel van het visitatieteam – het objectieve ofwel intersubjectieve oordeel - over de selectiecriteria. Ook stonden opnieuw minimale eisen voor het lidmaatschap ter discussie, waarmee de resultaten weer kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)

Titel

De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Toetsing van de kwaliteit

Auteur(s)

W. Oud m.m.v. Y. Emmelot

Aanvrager

Vereniging Cultuurprofielscholen

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2010

ISBN

978-90-6813-895-5

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs