Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  ‘Doen wat helpt’. Onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Zutphen

Professionele organisatie
 

Titel

‘Doen wat helpt’. Onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Zutphen

Auteur(s)

M. Derriks

Aanvrager

Samenwerkingsverband Zutphen e.o.

Instelling en jaar

Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut, 2010

ISBN

978-90-6813-899-3

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Het Onderwijs Zorg Centrum Zutphen is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband-VO Zutphen e.o. Het Onderwijs Zorg Centrum Zutphen is bedoeld voor de (tijdelijke) opvang en begeleiding van leerlingen die op de eigen school ernstige problemen ondervinden en voor wie hun school geen geschikte oplossing ter beschikking heeft. Vanaf september 2009 functioneert er daarnaast in één van de scholen van het samenwerkingsverband Zutphen e.o. een Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS), voorlopig als proefproject. Het OZS is opgezet om problemen bij leerlingen snel te signaleren en docenten én leerlingen op de werkplek te ondersteunen bij de aanpak van die problemen. Zowel het Onderwijs Zorgcentrum Zutphen als het Onderwijs Zorg Steunpunt zijn stimulerende voorbeelden van de samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse zorg. Waar elders die samenwerking heel vaak tot problemen en knelpunten leidt, heeft deze samenwerking in het samenwerkingsverband Zutphen geleid tot vermindering van bureaucratie, versnelling van de hulpverlening en uitwisseling van expertise. Als good practice zijn het OZC en het OZS ook zeker te benutten in het kader van het beleid ‘Passend Onderwijs’. Ook ‘Passend Onderwijs’ is gericht op betere samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse zorg met zo weinig mogelijk bureaucratie en zo helder mogelijke procedures.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)