Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Eerder aandacht voor praktische leerlingen in het basisonderwijs.

Professionele organisatie
 

Titel

Eerder aandacht voor praktische leerlingen in het basisonderwijs. Onderzoek naar de behoefte aan een andere, meer praktische invulling van het basisonderwijs in de Rijnstreek

Auteur(s)

M. van Vijfeiken, D. Nijman & A. Vloet

Aanvrager

Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Rijnstreek

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2010

ISBN

97868354584

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Rijnstreek wilde weten of er behoefte is aan een extra (tijdelijke en/of flexibele) voorziening in de regio voor leerlingen die een meer praktische invulling van de lessen wensen en dan speciaal voor die leerlingen die na de basisschool naar het Praktijkonderwijs gaan, naar het VMBO met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of naar een VSO cluster 3. Het percentage leerlingen dat behoefte heeft aan een meer praktische invulling van het onderwijs ligt tussen de 0 en 5% volgens de respondenten in dit onderzoek. In het speciaal basisonderwijs is dat meer dan 50%. Leerkrachten en intern begeleiders vinden zichzelf voldoende deskundig om praktische leerlingen te signaleren, maar weten niet hoe zij gedifferentieerd kunnen toetsen. Ook zijn zij zich ervan bewust dat praktische leerlingen andere onderwijsbehoeften hebben. Echter uit het onderzoek komt naar voren dat zij zich niet deskundig en bekwaam voelen om aangepast onderwijs te verzorgen voor deze groep leerlingen. Zowel de leerkrachten als de intern begeleiders zouden graag ondersteuning krijgen van (externe) deskundigen zoals de professionals van het vervolgonderwijs waar deze leerlingen naar toe gaan. Leerkrachten en intern begeleiders vinden over het algemeen dat er extra voorzieningen binnen de school nodig zijn voor de praktische leerlingen. De meeste leerkrachten en intern begeleiders zijn van mening, dat het goed zou zijn voor de praktische leerlingen om in een speciaal voor deze groep ingerichte klas één of twee dagdelen per week, aangepast praktisch onderwijs te krijgen. De onderzoekers stellen, dat erkenning van de leerkrachten en intern begeleiders van niet alleen intellectuele vaardigheden van leerlingen, maar ook van de praktische vaardigheden van leerlingen vooral aandacht vereist. Leerkrachten en intern begeleiders moeten beter uitgerust worden om alle leerlingen op hun eigen manier en op verschillende aspecten te laten uitblinken.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)