Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Klaar voor het werk? Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Klaar voor het werk? Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs

Auteur(s)

P. den Boer, M. Rovers & M. Sentjens MSc

Aanvrager

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2010

ISBN

978-90-6835-455-3

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs


Samenvatting
Dit onderzoek betreft het arbeidsmarktkwalificerend aanbod dat scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscritiria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in deze onderwijstypen. Het onderzoek zoomt in op de branchegerichte cursussen. Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de responderende PrO scholen AKA / MBO-niveau-1 voor hun leerlingen mogelijk maakt binnen het PrO of in de vorm van doorstroom naar MBO. Binnen het VSO ligt dit aandeel lager. Het aanbod aan cursussen die leiden tot een KSE-certificaat ligt omgekeerd: meer VSO dan PrO-scholen bieden die aan. Het aanbod aan branchegerichte cursussen is weer groter bij PrOdan bij VSO-scholen. Het merendeel van de branchegerichte cursussen op dit moment (najaar 2009) is een cursus die leidt tot een landelijk erkend certificaat. Daarbij is meestal een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) betrokken, rechtstreeks dan wel via samenwerking met KPC. Het onderzoek laat zien dat er nog in vele branches mogelijkheden liggen voor VSO en PrO-leerlingen. Hier ligt een taak voor scholen, KBB’s en branche-organisaties. De hier gepubliceerde lijst met branchegerichte cursussen is tevens beschikbaar op de web-site van Werknemer In Opleiding (WIO) (www.werknemerinopleiding.nl). De lijst wordt met enige regelmaat door WIO up to date gehouden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)