Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Ruimte van de leraar. Helpt LINC om de ruimte van de leraar vorm te geven?

Professionele organisatie
 

Titel

Ruimte van de leraar. Helpt LINC om de ruimte van de leraar vorm te geven?

Auteur(s)

G. Vrieze, M. van Daalen & M. Wester

Aanvrager

Valuascollege, Venlo

Instelling en jaar

ITS / Kohnstamm Instituut, 2010

ISBN

978-90-5554-390-8

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Sinds 2005 participeren zeven vmbo-scholen aan het landelijk onderwijsvernieuwingstraject Leren in Nieuwe Contexten (LINC) van Fontys. LINC is te zien als een (virtuele) gemeenschap van leraren die gezamenlijk onderwijsmateriaal ontwikkelen (de opdrachtencatalogus), in het netwerk reflecteren op ervaringen en uitgangspunten en elkaar daarbij steunen. Kortom, LINC biedt leraren hulpmiddelen om hun ruimte vorm te geven. Onderwijsvernieuwing, zo blijkt telkens uit nationaal en internationaal onderzoek, slaagt alleen indien leraren de ruimte krijgen inhoud en tempo te bepalen.

We zijn op vier scholen van het netwerk gaan kijken:
Valuascollege, Venlo
OSG Nieuw Zuid, Rotterdam
Juniorcollege Middellande Rotterdam
Markland College, Oudenbosch.

Voorts hebben we gesproken met begeleidingsdeskundigen. We hebben ons de volgende vragen gesteld:
Is de professionele ruimte van leraren door deelname aan Leren in Nieuwe Contexten (LINC) toegenomen?
Is hun autonomie, hun passie als gevolg van deelname aan LINC toegenomen?
Doen ze hun werk met meer plezier?
Hebben ze nieuwe rollen en taken ontwikkeld?
Voelen ze zich meer 'eigenaar' van het proces?

Op basis van het onderzoek doen we aanbevelingen aan schoolleiding,

 leraren, onderwijsbegeleiding en lerarenopleidingen en aan de overheid.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)