Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie >  Werken in teams in het voortgezet onderwijs. Een aanzet tot benutten van onderzoek

Professionele organisatie
 

Titel

Werken in teams in het voortgezet onderwijs. Een aanzet tot benutten van onderzoek

Auteur(s)

C. Teurlings, R. Vink & P. Gielen, m.m.v. M. Peters en H.  Marien

Aanvrager

Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. (OGV)

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2010

ISBN

978-90-6835-454-6

Onderwijssector

Voortgezet Onderwijs


Samenvatting
De Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken (OGV) heeft er in 2002 voor gekozen om te starten met het werken in teams en met het op gang brengen van teamontwikkeling. Bij het werken in teams gaat het in essentie om een verandering van deelverantwoordelijkheid van afzonderlijke docenten naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een groep docenten voor het gehele leerproces van een groep leerlingen. In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze de ontwikkeling van een teamorganisatie gemonitord kan worden en hoe onderzoeksresultaten benut kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van teams. Dit rapport en het ontwikkelde monitorinstrument kunnen door scholen in het voortgezet onderwijs benut worden om de ontwikkeling van hun teamorganisatie in beeld te brengen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)