Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Zicht op personeelsbeleid: waarde van en indicatoren voor monitoring.

Professionele organisatie
 

Titel

Zicht op personeelsbeleid: waarde van en indicatoren voor monitoring.

Auteur(s)

S. Peek & J. van Kuijk

Aanvrager

Alliantie Voortgezet Onderwijs

Instelling en jaar

Nijmegen: ITS, 2010

ISBN

978-90-5554-404-2

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Binnen het voorgezet onderwijs wordt veel tijd en energie gestoken in het professionaliseren van leraren, scholen en schoolbesturen. Voor scholen en schoolbesturen is het belangrijk om na te gaan of dit daadwerkelijk wat oplevert. In hoeverre zijn de scholen een “professionele school”? Dit kortlopend onderwijsonderzoek beschrijft hoe scholen en schoolbesturen in het voortgezet onderwijs deze vraag kunnen beantwoorden voor een belangrijk beleidsterrein: het gevoerde personeelsbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Binnen dit schoolbestuur heeft personeelsbeleid een duidelijke plaats gekregen; zo zijn alle onderliggende scholen academische opleidingsscholen en wordt er actief gewerkt aan een set kaderregelingen die de onderliggende scholen ondersteunen bij het voeren van een professioneel personeelsbeleid. In het kader hiervan vraagt de Alliantie zich af wat belangrijke hrm-gebieden zijn en welke indicatoren daarvoor op te stellen zijn om deze te monitoren. Ook leeft de vraag wat de Alliantie op deze hrm-gebieden al inzet, of ze dat goed doet en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Tenslotte moest de vraag beantwoord worden of de ingezette middelen wel voldoende aansluiten bij de behoeften van leraren. In dit onderzoek zijn deze vragen beantwoord door middel van documentenanalyse, literatuuronderzoek en gesprekken met het bestuur, centrale medewerkers P&O, schoolleiders en decentrale medewerkers P&O, teamleiders en leraren. Indicatoren spelen in dit onderzoek een belangrijke rol, omdat scholen en schoolbesturen als de Alliantie deze kunnen gebruiken als middel om zicht te houden op het gevoerde beleid. We hebben daarom per hrm-gebied harde en minder harde indicatoren geformuleerd. In de commerciŽle en industriŽle sector is het al langer gangbaar om te werken met (prestatie)indicatoren. De manier waarop deze sectoren met indicatoren omgaan, is om diverse redenen niet zomaar overdraagbaar naar het onderwijs. In dit rapport hebben daarom geprobeerd een vertaalslag te maken die recht doet aan het onderwijs. Naast de Alliantie kunnen ook andere scholen en besturen hun voordeel hiermee doen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)