Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Kengetallen praktijkonderwijs. Ontwikkeling van een instrument en gebruikersmogelijkheden

Professionele organisatie
 

Titel

Kengetallen praktijkonderwijs. Ontwikkeling van een instrument en gebruikersmogelijkheden

Auteur(s)

J. van Kuijk. S. Elfering & N. van Kessel

Aanvrager

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Instelling en jaar

Nijmegen: ITS, 2011

ISBN

978-90-5554-425-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Kengetallen zijn gegevens over volume, prijs of prestaties die inzicht geven in de inzet voor en/of de resultaten van de bedrijfsvoering. Kengetallen kunnen vele vormen aannemen, van enkelvoudige cijfers op één gebied (bijvoorbeeld het aantal leerlingen of de klassendeler) tot samengestelde cijfers op meerdere gebieden (de inzet en kosten van verschillende soorten medewerkers in het onderwijs). Kengetallen spelen een belangrijke rol in het zicht krijgen op hoe het er met de organisatie voorstaat. Wat zijn de consequenties van gemaakte keuzen en hoe verhouden deze kengetallen zich tot de situatie in vorige jaren of misschien nog verder, hoe verhouden die zich tot soortgelijke organisaties (benchmarking)? Kengetallen bieden uiteindelijk in de gehele planning- en controlcyclus ondersteuning aan het proces van interne sturing in de organisatie. Omdat uit onderzoek was gebleken dat de kosten voor bedrijfsvoering in het praktijkonderwijs negatief afstaken tegen deze kosten in andere scholen, heeft de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs via het LPC Kortlopend Onderwijsonderzoek een onderzoek hiernaar aangevraagd. In samenwerking met twee scholen voor praktijkonderwijs heeft het ITS een instrument ontwikkeld waarmee scholen zicht krijgen op belangrijke kengetallen in hun school en in hun onderlinge verhoudingen. Indien voldoende scholen (meer dan 10) van het instrument gebruik maken is er bovendien een benchmark beschikbaar waar de eigen school vergeleken wordt met alle andere scholen. Het instrument is vooral bedoeld om ervan te leren en om meer zicht te krijgen op gevolgen van gemaakte keuzen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)