Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Stages in het Praktijkonderwijs. Een verkennend onderzoek naar succesfactoren en knelpunten bij het uitvoeren van stages in het praktijkonderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Stages in het Praktijkonderwijs. Een verkennend onderzoek naar succesfactoren en knelpunten bij het uitvoeren van stages in het praktijkonderwijs

Auteur(s)

D. Nijman, M. Kat-de Jong, H. MariŽn & M. Oosterling

Aanvrager

Hooghuis Lyceum

Instelling en jaar

Tilburg: IVA, 2011

ISBN

978-94-6167-049-6

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Om stages in het praktijkonderwijs optimaal vorm te geven is het belangrijk zicht te krijgen op mogelijke succesfactoren en knelpunten bij het organiseren van stages. De doelstelling van het hier beschreven onderzoek is geweest om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen voor praktijkonderwijs hun stages vorm geven, en op de succesfactoren en knelpunten die hier een rol in spelen. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews en een digitale survey onder een kleine selectie van scholen voor praktijkonderwijs. Uit het onderzoek komt naar voren dat het stagebeleid in de scholen voor praktijkonderwijs nadrukkelijk is afgestemd op plaatsing van leerlingen op de arbeidsmarkt. De scholen slagen erin een breed en gedifferentieerd stageaanbod te bieden, op dit moment ook voldoende om aan de stagevraag te voldoen. Zij zijn tevreden over het eigen stagebeleid en de organisatie van de stages. Persoonlijke contacten van docenten met mensen binnen stagebedrijven worden vaak genoemd als belangrijke succesfactor voor het krijgen en behouden van stagebedrijven. Daarnaast hebben de scholen voor praktijkonderwijs vaak ook een aanzienlijk netwerk van relevante externe partners, zoals lokale gemeenten, UWV en MEE. Begeleiding van leerlingen wordt genoemd als cruciaal punt voor het succes van stages. Idealiter wordt begeleiding gekenmerkt door stabiliteit en aandacht: meestal hebben leerlingen vaste begeleiders, en begeleiders hebben voldoende tijd om leerlingen individueel te begeleiden. Ook is er vaak sprake van bewuste ‘matching’ van leerlingen en stageplaatsen. De zorg voor leerlingen houdt niet op bij het verlaten van de school, en de scholen vervullen niet zelden een regionale regiefunctie ten aanzien van de plaatsing van leerlingen op de arbeidsmarkt.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)