Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Bestuur en management. Onderzoek onder eenpitters en meerpitters in het primair onderwijs

Professionele organisatie
 

Titel

Bestuur en management. Onderzoek onder eenpitters en meerpitters in het primair onderwijs

Auteur(s)

N. van Kessel & M. Hovius

Aanvrager

VOS/ABB

Instelling en jaar

Nijmegen: ITS, 2011

ISBN

978-90-5554-407-3

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Een aantal jaren geleden, rond de invoering van lumpsum, heeft VOS/ ABB door het ITS laten onderzoeken hoe bovenschools management in het primair onderwijs is ingericht, welke kosten daarmee gemoeid zijn en welke taken het vervuld. Na een aantal jaren waarin ervaring met de lumpsum is opgedaan, bleek er behoefte aan actuele informatie over de ontwikkeling in het denken over bovenschools management en de nadere vormgeving ervan. Hiervoor heeft VOS/ABB Consulting, samen met de PO-Raad een aanvraag ingediend bij het Kortlopend Onderwijsonderzoek, die gehonoreerd is. Voor het onderzoek heeft het ITS vragenlijsten uitgezet onder een steekproef van besturen met uitsluitend basisscholen onder zich, zowel eenpitters als meerpitters. Het onderzoek richtte zich voor beide groepen op de volgende onderwerpen: - inrichting bestuur en (bovenschools) management; - aanwezigheid, inrichting en kosten van bestuursbureau; - uitbesteding en gebruik administratiekantoor (AK); - inrichting kwaliteitszorg; - gevolgen van wegvallen van de gelden voor bestuur en management.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)