Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Professionele organisatie > Doorlopende leerweg door het Vakcollege

Professionele organisatie
 

Titel

Doorlopende leerweg door het Vakcollege

Auteur(s)

M. Glaudé, E. Voncken & E. van Eck

Aanvrager

Stichting vrienden van het vakcollege

Instelling en jaar

Amsterdam: Kohnstamm Instituut, 2011

ISBN

978-90-6813-919-8

Onderwijssector

Voortgezet en Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
In het onderzoek ‘Een doorlopende leerweg door het Vakcollege’ wordt in opdracht van de Werkmaatschappij Vakcollege het fenomeen Vakcollege onder de loep genomen. Een Vakcollege is een leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek willen. In zes jaar tijd leren ze een technisch vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf. Om dat te realiseren werken binnen dat Vakcollege het vmbo, het mbo en het regionale bedrijfsleven intensief samen op het gebied van inhoud, didactiek, begeleiding en kwaliteit. Vakcolleges zijn relatief nieuw en er bestaan nauwelijks blauwdrukken. Daarom staan de volgende onderzoeksvragen in het onderzoek centraal: hoe vullen de Vakcolleges de belangrijke waarden van het concept ‘Vakcollege’ in, hoe zijn ze op weg daar naar toe en hoe vullen ze samen werking en horizontale verantwoording in om te komen tot een ononderbroken leerweg die leidt tot een vak, een diploma en een baan.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)